Про нас

Система споживчої кооперації України об’єднана 23 спілками споживчих товариств областей у Всеукраїнську центральну спілку споживчих товариств (Укркоопспілку). Має зареєстрований у державному реєстрі логотип – СООР Україна, який об’єднує усіх членів Укркоопспілки під одним брендом та ідентифікує систему на міжнародному рівні поміж світових кооперативних організацій.

На сьогодні система споживчої кооперації має значні економічний і ресурсний потенціали, вона включає в себе сітку підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарстваготелів, виробничих підприємств та цехів, ринків.

Зазначений потенціал використовується не лише для задоволення потреб членів споживчих товариств, а й виконує соціальну функцію. Зокрема у сільській місцевості, особливо в тих селах, де немає закладів торгівлі. Заклади Системи розташовані в більшості селищ та районних центрів.

Кооператори України відчутно поповнюють місцевий споживчий ринок товарами народного вжитку (насамперед, продуктами харчування).

Система відіграє важливу роль в економіці регіонів та держави в цілому працюючи в законодавчому полі, дотримуючись відповідних норм законів, створюючи робочі місця та сплачуючи податки і збори до бюджетів та позабюджетних фондів держави.

В освітній галузі Система представлена  24 кооперативними закладами вищої освіти, в тому числі 20 коледжами, 2 інститутами та 2 університетами – Львівський торговельно-економічний університет та ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.

До системи Укркоопспілки також входить Медіа-холдинг COOP Media, який випускає газети “Вісті” Центральної спілки споживчих товариств України” та “Порадниця” з загальним тижневим тиражем у 155 тисяч екземплярів.

Таким чином, ми маємо цілісну і злагоджену систему з міцними економічним і кадровим потенціалами.

Укркоопспілка співпрацює з державними органами законодавчої і виконавчої влади України. Вона представлена фахівцями у Раді промисловців і підприємців при Кабінеті Міністрів України та відповідних робочих групах при Міністерстві освіти і науки, Державній регуляторній службі України, громадських радах при Мінекономрозвитку та Мінагрополітики, Торгово-промисловій палаті, декількох комітетах Європейської Бізнес Асоціації.

Важливим і пріоритетним завданням для Укркоопспілки є робота в Міжнародному напрямку, а саме — налагодження зв’язків з закордонними колегами, обмін досвідом, участь в прийнятті рішень світовою кооперативною громадою та загалом зміцнення іміджу Системи на глобальному рівні.