Ринки

Невід’ємною частиною сучасної економіки України, у тому числі споживчої кооперації, є кооперативні ринки. Їх мережа достатньо розгалужена. Традиційно переважна більшість ринків знаходиться у районних центрах, селах і селищах (75%), а решта ‒ у містах обласного підпорядкування та 10 обласних центрах.

Ринки споживчої кооперації формують досить потужний сегмент внутрішньої торгівлі. Вони традиційно забезпечують потреби населення у товарах та послугах за доступними для споживачів цінами. Контроль за безпечністю та якістю харчової продукції, відповідно до вимог законодавства, на ринках забезпечують державні ветсанлабораторії, яким ринки виділяють відповідно підготовлені приміщення і створюють умови для успішного виконання покладених на них завдань.

Водночас, за характером своїх функцій ринки є не лише підприємницькими структурами, а й виконують важливе соціальне завдання. Вони стали надійним партнером і осередком для успішної діяльності самозайнятих осіб, які мають тут постійне місце роботи і регулярне джерело доходів. Для таких підприємців та фізичних осіб на наших ринках створено 190 тисяч робочих місць.

Кооперативні ринки постійно працюють над питаннями пріоритетного розвитку і вдосконалення сфер господарської діяльності. Їх матеріально-технічна база постійно модернізується. Створюється нова і вдосконалюється існуюча інфраструктура, яка відповідає сучасним вимогам передових ринкових торгово-сервісних комплексів і сприяє конкурентоорієнтованому розвитку та досягненню нового рівня економічної стабільності.