Назад до новин

Засідання Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України

23–25 жовтня на базі Полтавського кооперативного коледжу відбулося засідання Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України.

На засіданні розглянуто такі питання:

— результати прийому до кооперативних закладів вищої освіти у 2019 році і завдання щодо проведення профорієнтаційної роботи;

— досвід роботи з організації проведення профорієнтаційної роботи у Львівському, Чернівецькому, Рівненському коледжах та Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті;

— імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

— розгляд проєкту Заходів щодо удосконалення молодіжної політики Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств;

— визнання кредитів ЄКТС та перезарахування результатів навчання для випускників коледжів, які зараховуються на 2-й або 3-й курси навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврату університету;

— розвиток освітніх програм з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і створення середовища для їх реалізації;

— рейтингування науково-педагогічних та педагогічних працівників як основа внутрішнього моніторингу якості освіти та дотримання вимог Ліцензійних умов;

— досвід проєктної діяльності органів студентського самоврядування університету.

За інформацією першого заступника Голови Правління Укркоопспілки В.П. Левицького, в цілому кооперативні заклади освіти успішно провели вступну кампанію 2019 року. Так, до закладів вищої освіти споживчої кооперації України на навчання за денною формою подано 12398 заяв вступників на 10627 місць ліцензованого обсягу. Загалом до кооперативних закладів вищої освіти у 2019 році зараховано на навчання для здобуття освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст і кваліфікований робітник 6456 осіб. За кількістю прийнятих студентів та учнів лідирують Полтавський, Львівський, Чернівецький, Рівненський, Хмельницький, Херсонський, Чернігівський, Новомосковський та Харківський коледжі.

Директорка Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директорка НМЦ «Укоопосвіта», к.е.н. Л.Г. Войнаш проінформувала про імплементацію Закону України «Про фахову передвищу освіту» в частині атестації, підвищення кваліфікації та сертифікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

З доповіддю «Визнання кредитів ЄКТС та перезарахування результатів навчання для випускників коледжів, які зараховуються на 2-й або 3-й курси навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврату університету» виступив ректор Львівського торговельно-економічного університету професор П.О. Куцик.

Перша проректорка Львівського торговельно-економічного університету д.е.н., професор М.Ю. Барна виступила із доповіддю «Рейтингування науково-педагогічних та педагогічних працівників як основа внутрішнього моніторингу якості освіти та дотримання вимог Ліцензійних умов».

З інформацією про розвиток освітніх програм і студентське самоврядування у ПУЕТ виступили проректорка Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» д.е.н., професор Н.С. Педченко та Голова студентської ради цього навчального закладу Марина Негода.

На завершення засідання Ради учасники обговорили питання, що виникають в організації освітнього процесу та діяльності кооперативних закладів вищої освіти.