Назад до новин

ВІДБУЛАСЯ ХVI НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: СТУДЕНТИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ БАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Наприкінці травня в системі кооперативної освіти відбулася ХVІ науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки на тему «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Організатором конференції є Навчально-методичний центр Укоопспілки «Укоопосвіта».

Відбувалася конференція у двох університетах: 21 травня талановиту молодь закладів вищої освіти споживчої кооперації України гостинно приймав Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». А 23 травня конференція відбулася на базі Львівського торговельно-економічного університету.

ПОЛТАВА Тепло та святково зустрічали молодих учених у «Полтавському університеті економіки і торгівлі». Із привітальним словом до учасників конференції звернулася член Правління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ «Укоопосвіта», кандидат економічних наук Лідія Герасимівна Войнаш. Зі словами підтримки та вдячності виступили ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор історичних наук, професор Олексій Олексійович Нестуля.

Почесними гостями заходу були закордонні гості університету, учасники програми міжнародної кредитної мобільності Еразмус+, викладачі Повісланського університету у Квідзині (Республіка Польща) Олександр Петушинський та Томаш Міхал Плата-Пшехлевський, а також викладач Відземського університету прикладних наук (Латвійська Республіка) Яніс Бікше, які привітали студентів-учасників конференції та відзначили важливість участі для молоді в наукових та міжнародних заходах на шляху їх становлення як майбутніх науковців та професіоналів.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь 22 студенти закладів вищої освіти споживчої кооперації України та голова студентської ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», студентка групи УПЕП-41 Марина Негода.

На конференції студенти кооперативних закладів вищої освіти, які приїхали до Полтави, виступили із науковими доповідями. Всі 20 доповідей, виголошені на конференції, були унаочнені інформативними й пізнавальними презентаціями. Викладачі коледжів, студенти-учасники конференції підтримали наукову атмосферу виступів змістовними цікавими запитаннями та жвавою дискусією.

Учасників відзначено дипломами споживчої кооперації України та сертифікатами Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

ЛЬВІВ Актуальні питання економічного розвитку національної економіки та проблеми подальшого її реформування на основі впровадження інновацій у діяльність вітчизняних підприємств обговорювали учасники конференції у Львівському торговельно-економічному університеті.

На конференцію було подано 34 наукові доповіді студентів із різних кооперативних закладів вищої освіти.

Відкрила науковий форум вітальним словом член Правління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ «Укоопосвіта», к.е.н. Л.Г. Войнаш. Лідія Герасимівна привітала учасників конференції та побажала їм плідної наукової роботи та дискусії з проблематики інноваційної діяльності підприємств. У вітальному слові ректор університету, професор П.О. Куцик привітав учасників конференції та побажав їм нових наукових звершень та набуття навичок і компетенцій для поглиблення своїх знань, необхідних для подальшого працевлаштування в умовах висококонкурентного економічного середовища, що динамічно змінюється.

Наукова тематика робіт учасників конференції охопила актуальні для подальшого розвитку економіки України питання. Студенти у своїх працях досліджували стан та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні, запровадження інновацій в діяльності підприємств торгівлі як інструменту підвищення їх конкурентоспроможності, інноваційні тренди трансформації роздрібної торгівлі, проблеми та перспективи розвитку електронної комерції в Україні, практичні аспекти використання комунікацій торговельним підприємством, вплив реклами в Інтернеті на поведінку споживачів, карвінг як інноваційний напрямок розвитку ресторанного бізнесу, маркетингове забезпечення діяльності переробних підприємств АПК в умовах євроінтеграції, систему поетапної реалізації інноваційних стратегій підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства, інноваційний потенціал немонетарного стимулювання працівників сервісної економіки, запровадження штучного інтелекту у глобалізованому світі, правове регулювання відносин у соціальних мережах та багато інших проблем.

При підведенні підсумків конференції Л.Г. Войнаш звернула увагу на високий рівень наукових досліджень учасників конференції та велике практичне значення представлених результатів.