Профспілки

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Адреса: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 7/11

Контактний телефон: 279-22-78

Факс: 279-59-73, 279-75-41

Електронна адреса: Profspilkauks@coop.com.ua

 

Голова ЦК Профспілки

Левицький Володимир Павлович

Освіта вища, у 1972 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут. Працював начальником відділу організації і техніки торгівлі, начальником планово-економічного відділу Київської облспоживспілки, інструктором Київського обкому Компартії України, інструктором ЦК Компартії України, начальником управління торгівлі виконкому Київської обласної Ради народних депутатів, заступником начальника фінансово-економічного управління, начальником управління кадрів, навчальних закладів і заробітної плати, заступником голови Правління Укоопспілки, головою ЦК Профспілки.

Обраний на посаду голови ЦК Профспілки 10 вересня 2002 року з переобранням на IV, V, VI З’їздах Профспілки у 2005, 2010, 2015  роках.

Заслужений працівник сфери послуг України, заслужений працівник профспілок України.

 

Заступники Голови ЦК Профспілки

Олексій Митрофанович Тукало

Наталія Вікторівна Орлюк

Профспілка станом на 01.01.2018 об’єднує 31,08 тис. членів, в тому числі 21,8 тис. працівників споживчої кооперації України, із них 66,2% складають жінки, 42,4% – молодь до 35 років. Профспілковим членством в системі споживчої кооперації України охоплено понад 95,4 % працюючих.

Структура Профспілки збереглася, проте з часу створення вийшла зі складу Кримська республіканська організація,  кількість обласних організацій зменшилася на 2, районних — на 183, первинних – на 5100.

Найбільш численними обласними організаціями є Вінницька, Рівненська,  Львівська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська та Житомирська.

Вищим органом Профспілки є З’їзд, який скликається один раз у 5 років.

Керівними органами Профспілки є:

  • Центральний комітет, до якого обрано 66 членів Профспілки.

  • Президія ЦК Профспілки у складі 26 особи.

Основними документами, якими керується у своїй діяльності Профспілка працівників споживчої кооперації України, є Статут Профспілки, Конституція України, Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про споживчу кооперацію” тощо.

Пріоритетними завданнями Профспілки працівників споживчої кооперації України є:

– представництво та захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів Профспілки перед державою і роботодавцями;

– захист прав членів Профспілки з питань оплати праці, повної продуктивної зайнятості та з правового і соціального захисту;

– зміцнення профспілкової солідарності і збереження структури Профспілки відповідно до вимог Статуту Профспілки та підвищення рівня роботи з мотивації профспілкового членства;

– удосконалення   організаційно-правового   процесу   ведення колективних переговорів щодо укладення Галузевої, обласних, районних угод і колективних договорів на виробничому рівні та підвищення їх ролі в системі;

– створення для працюючих належних та безпечних умов праці;

– проведення активної кадрової політики шляхом втілення у життя Концепції щодо роботи  з профспілковими кадрами та активом;

– поліпшення фінансового забезпечення статутної діяльності Профспілки;

– участь  в  організації  відпочинку,  культурного  і  спортивного  дозвілля,  оздоровлення працівників системи та членів їхніх сімей.

Між Правлінням Укркоопспілки і Президією ЦК Профспілки постійно укладається Галузева угода. Основою для її укладення є положення Генеральної угоди. Метою Галузевої угоди є подальший розвиток споживчої кооперації України та підвищення рівня соціально-економічного захисту працюючих.

Статут Профспілки постійно удосконалюється і відповідає вимогам часу та завданням, які вона вирішує.

Центральний комітет значну увагу приділяє дотриманню Статутних вимог та підвищенню авторитету Профспілки, її виборних працівників і профспілкових активістів.

Для цього з профспілковими керівниками, працівниками і профактивом на всіх рівнях проводяться навчання, семінари, ділові ігри, обмін досвідом роботи.

Профспілка працівників споживчої кооперації України, як членська організація Федерації профспілок України, бере активну участь в її діяльності і заходах, які проводяться ФПУ.