Назад до новин

Із матеріалів круглого столу

Оскільки постать Бориса Мартоса дуже неординарна, його думки — важливі й актуальні для розвитку кооперативного руху в Україні, пропонуємо до уваги наших читачів виступи науковців на круглому столі у Полтавському університеті економіки і торгівлі, присвяченому 140-річчю з дня народження Бориса Мартоса. Борис Мартос: про досвід модерації Внесок Бориса Мартоса у популяризацію кооперативних знань, навряд чи можна переоцінити. Зокрема, його праця «Організація й ведення зібрань» актуальна й до тепер. Її написанню сприяло ґрунтовне вивчення автором літературних джерел та значний практичний досвід. Борис Миколайович брав активну участь у зібраннях кооперативних товариств, у роботі різних з’їздів, часто головував на пленарних засіданнях. Головуючи на пленарних засіданнях, він майстерно модерував виступи та дискусії. А тому сьогодні його досвід, рекомендований нами у книзі «Організація і модерація зібрань в праці Бориса Мартоса» стане практично корисним для лідерів і звичайних працівників, членів різних товариств, асоціацій, спілок, об’єднань. Б.Мартос застерігав, що дуже важливо, як відбувається саме зібрання: чи хаотично, без усякого ладу й порядку, чи навпаки, в повному порядку, так, щоб не псувалися нерви присутніх, щоб кожна думка могла бути висловлена, і щоб вона була почута всіма, щоб ухвали виносились не поспішно, а продумано. Дуже часто хаотичний перебіг зібрання, писав він, шкідливо впливає не тільки на нерви, а навіть і на логіку учасників; тоді й ухвали можуть бути прийняті випадкові, що не задовольнятимуть більшості учасників, може навіть виявитись потім, що вони суперечать їх поглядам і бажанням. «Модерація» — це метод для управління дискусією, що дозволяє робити щотижневі робочі зустрічі, стратегічні сесії та навіть мозкові штурми більш ефективними. Використовуючи інструменти модерації, можна спрямувати обговорення, більш якісно і результативно планувати та проводити корпоративні з’їзди, конференції, стратегічні, творчі або проблемні сесії. Модерація може забезпечити прорив у справах, думках та ідеях. Задача модератора, пропонуючи різні інструменти — допомогти групі. Саме про це курс лекцій, написаний Борисом Мартосом. Крім усього автор вміло виписує компетентності: ефективної комунікації, вмілої організації робочого часу, чіткої постановки завдань, прийняття конструктивних рішень, цілеспрямування на результат — ті прикладні вміння та навички, які сьогодні затребувані фахівцями будь якого рівня. Тепер, в умовах демократії важлива роль належить зібранням (зборам) людей — працівникам і членам різних об’єднань, асоціацій, спілок, товариств, зокрема членам кооперативів з метою вироблення принципів діяльності, обговорення результатів праці чи заходів щодо подальшого розвитку організації. Беручи до уваги важливість правильного проведення зібрань, Б. Мартос, опираючись, зокрема на власний досвід проведення різних зібрань (зборів) нарад та з’їздів, а також керуючись змістом відповідних положень і регламентів, підготовив курс лекцій під назвою «Організація і ведення зібрань». Б. Мартос вважав, за доцільне використовувати термін «зібрання». Але, писав він, «доводиться рахуватися і з тим, що й слово «збори» вже ввійшло в практику і вживається дуже широко. Перше видання цього курсу лекцій було здійснено в 1925 р. і призначалося для студентів Української господарської академії в Подєбрадах. У 1947 р. праця перевидана Українським технічно-господарським інститутом (Регенбург-Берхтесгаден). Р.S. Учасникам круглого столу була презентована перевидана праця Б.Мартоса в ПУЕТ. Світлана НЕСТУЛЯ, кандидат історичних наук, доцент