Назад до новин

Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжу — 80!

Мабуть, не так багато в Україні закладів вищої освіти, які можуть похвалитися своєю 80-літньою історією. Серед них — Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, котрий цьогоріч якраз і відзначає цей красивий ювілей.
За роки існування навчальний заклад випустив понад 35 тисяч кваліфікованих спеціалістів із дипломами бухгалтерів, фінансистів, товарознавців, правників, менеджерів і т.д., більшість яких своє перше робоче місце отримали саме в системі споживчої кооперації. У кожній сусідній області працюють сотні фахівців, які навчалися у коледжі, — від спеціалістів у споживчих товариствах, до керівників районних кооперативних організацій, обласних споживспілок. Багато хто став політиком, високопосадовцем, науковцем, здобув наукові ступені кандидатів та докторів наук і тепер навчає молоде покоління в університетах Києва, Львова, Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича та багатьох інших.
А розпочиналося все у жовтні 1940 року, коли за рішенням правління тодішньої Укоопспілки було відкрито Чернівецький кооперативний технікум. Спочатку для навчання студентів були задіяні лише п’ять аудиторій, решта відводились під службові приміщення. Та нині цей заклад по праву вважають найкращим в області за рівнем матеріально-технічної бази.
У 90-ті роки широкого розмаху набула інформатизація навчально-виховного процесу: з’явились перші сучасні комп’ютерні класи, був створений окремий структурний підрозділ — комп’ютерна лабораторія, викладачі оволодівали методикою написання перших навчальних комп’ютерних програм тощо. Всі ці процеси дозволили не лише підвищити рівень викладання та навчання, а й дали можливість розпочати створення електронної навчально-методичної та інформаційної бази закладу.
За 80 років діяльності коледжу його очолювали лише шість директорів: А.Р. Тараненко, Я.Т. Антонов, В.Ф. Коперсак, І.О. Малюх, О.Д. Добрянська та С.А. Кошкаров — його нинішній керівник. Сьогодні в коледжі працює 75% викладачів вищої категорії, серед яких 11 кандидатів наук та один доктор наук, багато викладачів займаються дисертаційними дослідженнями. До речі, цьогоріч студентами коледжу стало майже на 20% більше юнаків і дівчат, ніж торік, що свідчить про популярність кооперативного закладу серед молодого покоління.
Відповідаючи на запитання журналіста — в чому ж сила та конкурентоспроможність кооперативної освіти, зокрема Чернівецького коледжу, директор Степан Кошкаров, не вагаючись, відповів:
— В системності роботи, адже споживча кооперація вирізняється з-поміж інших галузей саме процесами, сформованими на засадах єдиного цілого. Ми є, бо входимо до однієї системи. Тому розпочаті реформи у споживчій кооперації країни обов’язково мають торкнутися й освітнього процесу, я б сказав — насамперед освіти, позаяк без належно підготовлених фахівців усі плани залишаться декларативними заявами. Нам вирішувати — бути лише спостерігачами процесів, котрі відбуваються в державі, чи бути їх активними учасниками, перш за все відповідальними за те, що відбувається в кооперації. І наші наукові пошуки у значній мірі сконцентровані на споживчій кооперації.
На сьогодні прийнято нове законодавство у сфері освіти, з’явилися нові виклики. Хотілося б, щоб і наша спілчанська освіта активніше адаптувалася до цих процесів, повернувши на свої позиції в освітньому просторі України. Відповідно, Програма розвитку кооперативної освіти потребує переосмислення, зокрема й у частині її європеїзації, адже Euro Coop може запропонувати багато чудових заходів, де ми можемо бути рівноправними учасниками.
Зі Степаном Кошкаровим можна полемізувати з багатьох питань, погоджуватися чи ні з його пропозиціями, але в одному він стовідсотково правий: у нас немає загальної освітньої стратегії, яка б відповідала сьогоденню. Також мудрою і далекоглядною є його думка щодо збереження і розвитку кооперативної освіти як значного кадрового ресурсу кооперативної економіки, джерела нових комп’ютеризованих технологій, форм і методів роботи.
Думаю, не варто доводити, що спілчанська освіта сьогодні є однією із найякісніших у країні. Та існує вона завдяки таким навчальним закладам, як Чернівецький кооперативний коледж, таким педагогам, як у цьому прекрасному світлому храмі науки, культури і духовності.
Нині у Чернівцях свято — ювілейна дата у кооперативному коледжі, яким пишаються студенти, викладачі, випускники… Тож зі святом вас, друзі, з першим і, сподіваємось, не останнім 80-літтям!
Михайло МАЗУР